Urząd Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Ogłoszenie

Ogłoszenie

W związku z trwającymi upałami odnotowuje się spadek poziomu wód przy jednoczesnym zwiększeniu zużycia wody przez mieszkańców. Utrzymanie tej tendencji może spowodować okresowe przerwy w dostawie wody z wodociągu gminnego.

Urząd Gminy w Zabrodziu zwraca się z apelem do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody na cele inne niż bytowe. Prosi się o zmniejszenie zużycia wody poprzez m.in. nie podlewanie ogródków przydomowych i trawników oraz zaprzestanie napełniania zbiorników wodnch.

4 sierpnia 2015

Informacja dla rolników dotycząca składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Zabrodzie informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie od 01 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. w pokoju nr 10.

 Aby uzyskać zwrot w/w podatku należy wypełnić wniosek i załączyć f-ry za okres od 01.02.2015 do 31.07.2015 r. (wniosek do pobrania w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa)

4 sierpnia 2015
Przejdź do - Ostrzeżenie: upały powyżej 30˚ C

Ostrzeżenie: upały powyżej 30˚ C

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega: w najbliższych dniach temperatura powietrza na Mazowszu będzie przekraczać 30 stopni Celsjusza. Może to stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Warto przestrzegać podstawowych zasad w czasie upałów. Pamiętajmy też o bezpieczeństwie nad wodą.

4 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: Ostrzeżenie: upały powyżej 30˚ C

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

Zgodnie z kalendarzem czynności związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w dniu 7 sierpnia 2015r. upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum przez podmioty uprawnione do udziału w referendum .

Na podstawie art. 13 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym kandydatami na członków obwodowych komisji do spraw referendum mogą być tylko osoby stale zamieszkałe na obszarze danej gminy .

27 lipca 2015
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

Zaproszenie na Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Zapraszamy na Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie Nr IX, która odbędzie się w dniu 06.08.2015r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

3 sierpnia 2015
Przewodniczący Rady Janusz Marian Pakuła
Czytaj więcej o: Zaproszenie na Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Zawiadomienie

Wójt Gminy Zabrodzie zawiadamia o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy królików do 162,4 DJP, na działce nr ew. 106/1 w miejscowości Płatków, gm. Zabrodzie

28 lipca 2015

Informacja o kandydatach

Informujemy, iż na stanowisko Sekretarza Gminy Zabrodzie oferty złożyły 3 osoby

28 lipca 2015
Czytaj więcej o: Informacja o kandydatach

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

W załączeniu przedstawiamy Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, zawiadamiające o przystąpieniu do nowelizacji planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB140001 i Ostoja Nadbużańska PLH140011

24 lipca 2015