Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2015/2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, że od dnia 22 grudnia 2015r. przyjmuje wnioski na pomoc w formie dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016 w okresie od 01 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016.

28 grudnia 2015
Kierownik GOPS w Zabrodziu mgr Irena Dziarska
Czytaj więcej o: Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2015/2016
Przejdź do - Wigilia w Gminie Zabrodzie

Wigilia w Gminie Zabrodzie

Święta Bożego Narodzenia to czas rodzinnego, radosnego świętowania. Nie wszyscy jednak mogą spędzić ten czas z najbliższymi. Właśnie w tak wyjątkowym w naszej chrześcijańskiej tradycji okresie najbardziej dokucza ludziom samotność.   Dlatego w dniu 21.12.2015 r. kolejny już raz odbyło się spotkanie wigilijne, na które Wójt Gminy Zabrodzie zaprosił mieszkańców gminy spędzających często święta z dala od rodziny i najbliższych, w poczuciu osamotnienia lub odrzucenia.

23 grudnia 2015
Czytaj więcej o: Wigilia w Gminie Zabrodzie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

21 grudnia 2015
Czytaj więcej o: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Zapytanie ofertowe

Gmina Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie, zaprasza do złożenia ofert na „Wykonywanie w 2016 roku usług opiekuńczych dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, samotnych z terenu gminy Zabrodzie” objętych pomocą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zwany dalej GOPS Zabrodziu

10 grudnia 2015

Zapytanie ofertowe

Gmina Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie, zaprasza do złożenia ofert na przygotowywanie i dostawy dla dzieci i młodzieży  gorącego posiłku do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Zabrodzie objętych pomocą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu

7 grudnia 2015

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Zabrodzie ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiot konsultacji:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. (program)
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. (program)

20 listopada 2015
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne

Apel o pomoc dla poszkodowanych w pożarze

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Zabrodzie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu zwracają się z gorącą prośbą o wsparcie dla rodziny Państwa:  Tomasza,  Agnieszki i Katarzyny Pieńczuk zamieszkałych w Niegowie, która na skutek pożaru w dniu 28 października 2015r straciła dorobek swojego życia.

30 października 2015
Czytaj więcej o: Apel o pomoc dla poszkodowanych w pożarze

Apel o pomoc dla poszkodowanych w pożarze

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Zabrodzie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu zwracają się zgorącą prośbą o wsparcie dla rodziny Państwa Barbary i Leszka Kostrzewa zamieszkałych w Kicinach, która na skutek pożaru w dniu 14 sierpnia straciła dorobek swojego życia.

17 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: Apel o pomoc dla poszkodowanych w pożarze