Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki (EFS KL)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

dofinansowanie

Projekty realizowane przez Gminę Zabrodzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Kapitał Ludzki

 ,,Wiedza zbuduje Twój sukces"
(01.07.2013 - 30.06.2014)
Projekt skierowany jest do nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w szkołach o profilu ogólnym tj. podstawowych, gimnazjach i liceach, zamieszkujących na terenach wiejskich województwa mazowieckiego w powiatach: wyszkowskim, wołomińskim i pułtuskim

 • Metody aktywizujące i motywujące w procesie nauczania (3 edycje)
 • Projektowanie aktywnych lekcji przedmiotowych - multimedia w dydaktyce (3 edycje)
 • Wykorzystanie ICT w procesie nauczania (4 edycje)

,,Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - IV edycja bis"
(02.04.2012 - 30.03.2014)
Projekt jest realizowany dla Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zabrodziu.
W ramach projektu przewidziano m.in.:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, chemii, biologii, geografii, fizyki, języka polskiego, języka angielskiego, małego aktora, przyrodnicze
 • koło informatyczne
 • wycieczki
 • wyjazdy na basen
 • wyjazdy do teatrów i kin

,,Jestem sobie przedszkolaczek"
(01.01.2012 - 31.12.2013)
W ramach projektu uruchomiony zostanie nowy punkt przedszkolny dla 25 dzieci w wieku od 3 do 5 lat mieszkających na terenie Gminy Zabrodzie.
W ramach projektu realizowane będą następujące bloki tematyczne dla dzieci:

 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia muzyczne
 • Zajęcia sprawnościowo-ruchowe
 • Zajęcia z logopedą
 • Zajęcia z nauki języka angielskiego
 • Zajęcia z edukacji matematycznej

,,Hola, hola do przedszkola"
(01.01.2011 - 31.12.2013)
Projekt obejmuje min.:

 • opieka przedszkolna wraz z dodatkowymi zajęciami
 • warsztaty dla rodziców
 • zajęcia rekreacyjne dla mam
 • indywidualne konsultacje metodologiczne dla nauczycieli

,,Szansa na 6"
(01.11.2011 - 30.09.2013)
Cele projektu:

 • wyrównanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich,
 • wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu nauki języków obcych, ICT, nauk matematyczno - przyrodniczych i przedsiębiorczości,
 • wzrost świadomości z korzyści płynących z edukacji

,,Jacek i Ola idą do przedszkola"
(01-04-2010 - 31-07-2013)
W ramach projektu uruchomiony został nowy oddział przedszkolny dla 25 dzieci w wieku od 3 do 5 lat mieszkających na terenie Gminy Zabrodzie.

,,Bukiet umiejętności dla Ciebie"
(01.05.2012 - 30.09.2012)
W ramach projektu realizowane będą szkolenia z florystyki
Program zajęć obejmował:

 • przygotowanie tworzywa (sztucznego i żywego)
 • pielęgnacja roślin
 • ABC kompozycji floralnych
 • nauka technik tworzenia bukietów, wiązanek, wieńcy
 • kompozycje kwiatowe, girland itp.

,,Krok ku nowym technologiom"
(01.04.2012 - 30.09.2012)
W ramach projektu realizowane będą szkolenia z zakresu poruszania się w internecie
Program zajęć z wykorzystaniem Internetu obejmuje m.in.:

 • Internet
 • konta e-mail
 • e-podpis
 • usługi finansowe (konta, lokaty itp.)
 • portal e-PUAP
 • usługi podatkowe (PIT)
 • portale społecznościowe
 • kupno / sprzedaż
 • rynek pracy

,,Trzymaj stery swojej kariery"
Projekt pracowników placówek oświatowych Gminy Zabrodzie.
Obejmował możliwość skożystania z:

 • studia podyplomowe
 • szkolenia

,,Cała naprzód"
Bezpłatny kurs ,,Prawo Jazdy kat. C"
W projekcie przewidziano:

 • 20 godzin zajęć teoretycznych
 • 30 godzin indywidualnych zajęć praktycznych
 • poczęstunek w trakcie zajęć teoretycznych
 • przeprowadzenie badań lekarskich
 • opłatę za 1 egzamin państwowy.

,,Ja też jestem w sieci"
Bezpłatne szkolenie ,,Wykorzystanie Internetu w edukacji"
Tematyka szkolenia obejmowała:

 • Budowa i działanie komputera
 • Programy pakietu MsOffice
 • Internet (portale, wyszukiwarki itp.)
 • Pocztę i programy pocztowe
 • Komunikatory

,,Mam talent"
Zajęcia teatralne ,,Wiejskie spotkania z teatrem".
Warsztaty obejmowały:

 • poznanie gatunków teatralnych - pracę aktora - rolę reżysera, scenografa i innych osób zaangazowanych w tworzenie teatru

,,Plik umiejętności"
Bezpłatne szkolenie ,,Księgowość od podstaw"
Tematyka szkolenia obejmowała:

 • obsługę komputera i programów pakietu MsOffice
 • podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości
 • program PŁATNIK
 • program finansowo-księgowy SYMFONIA

,,Edukacja przez ruch"
(01.01.2011 - 30.06.2011)
Obejmował następujące zajęcia:

 • nauka tańca współczesnego, towarzyskiego, ludowego
 • prezentacja historii regionu

.,Krokiem po sieci"
(01.01.2011 - 31.05.2011)
Obejmował następujące zajęcia:

 • nauka obsługi komputera
 • wykorzystanie Internetu w gospodarstwie domowym

,,Sukces zawodowy Twoim celem"
(01-10-2009 - 31-12-2010)
Obejmował następujące zajęcia:

 • Hotelarstwo z elementami jęz. angielskiego
 • Księgowość MSP z kadrami i płacami
 • Techniki sprzedaży z umiejętnością prowadzenia pojazdów do 3,5 t
 • Logistyka wewnątrz magazynowa z uprawnieniami do kierowania wózkami widłowymi
 • Prawo jazdy kat. "C"
 • Tworzenie stron www
 • Operator DTP
 • Szkolenie ogólnobudowlane

,,W zdrowym ciele"
(01-05-2010 - 31-10-2010)
Oferowane w projekcie zajęcia:

 • samoobrona
 • aerobik
 • klub amatorów piłki nożnej

,,W poszukiwaniu sztuki"
(01-05-2010 - 30-10-2010)
Zajęcia:

 • koło plastyczne
 • muzyczne

,,Nowy kierunek"
(01-05-2010 - 30-09-2010)
Mieszkańcom Gminy Zabrodzie daliśmy możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym kursie ,,Prawo jazdy kat. B", czyli:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych
 • 30 godzin indywidualnych zajęć praktycznych

,,WIEDZA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ"
(01-07-2009 - 30-09-2010)
Obejmował następujące zajęcia:

 • nauka języka angielskiego
 • profesjonalna obsługa komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • prawa jazdy kat. C
 • AutoCad
 • szkolenia dla kadry średniego szczebla
 • szkolenia dla kadry zarządzającej

,,EDUKACJA OD DZIECKA"
(01-08-2009 - 31-08-2010)
Obejmował następujące zajęcia:

 • z logopedą
 • plastycznych
 • muzycznych
 • sprawnościowo-ruchowych
 • języka angielskiego
 • warsztaty dla rodziców
 • indywidualne konsultacje metodologiczne dla nauczycieli

,,Kierunek kwalifikacje"
(01-01-2010 - 31-05-2010)
Mieszkańcom Gminy Zabrodzie zaoferowaliśmy możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym kursie na ,,Prawo jazdy kat. C", czyli:

 • 20 godzin zajęć teoretycznych
 • 30 godzin zajęć praktycznych
 • indywidualne spotkania z instruktorem

,,E-MOŻLIWOŚCI"
(01-10-2009 - 28-02-2010)
Obejmował następujące zajęcia:

 • bezpłatne szkolenia na temat Korzystania z Internetu i obsługi komputera

,,KROK KU EUROPIE"
(01-09-2009 - 28-02-2010)
Obejmował następujące zajęcia:

 • nauka języka angielskiego

,,MOBILNI MIESZKAŃCY"
(01-07-2009 - 30-11-2009)
Obejmował następujące zajęcia:

 • kurs prawa jazdy kat. B

,,KSZTAŁCENIE PRZEZ TANIEC"
(01-02-2010 - 31-08-2009)
Obejmował następujące zajęcia:

 • Naukę tańca towarzyskiego
 • Naukę tańca ludowego
 • Prezentację dorobku kulturowego regionu

,,AKTYWIZACJA UMYSŁU"
(01-02-2009 - 31-08-2009)
Obejmował następujące zajęcia:

 • Trening pamięci krótko i długotrwałej
 • Pobudzenie kreatywności
 • Zapamiętywanie różnych elementów treści
 • Zapamiętywanie słówek z języków obcych
 • Elementy szybkiego czytania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Bukiet umiejętności dla Ciebie

  Bukiet umiejętności dla Ciebie

 • Powiększ zdjęcie Cała naprzód!

  Cała naprzód!

 • Powiększ zdjęcie E-Możliwości

  E-Możliwości

 • Powiększ zdjęcie Edukacja od dziecka

  Edukacja od dziecka

 • Powiększ zdjęcie Edukacja przez ruch

  Edukacja przez ruch

 • Powiększ zdjęcie Hola, hola do przedszkola

  Hola, hola do przedszkola

 • Powiększ zdjęcie Ja też jestem w sieci

  Ja też jestem w sieci

 • Powiększ zdjęcie Jacek i Ola idą do przedszkola

  Jacek i Ola idą do przedszkola

 • Powiększ zdjęcie Jestem sobie przedszkolaczek

  Jestem sobie przedszkolaczek

 • Powiększ zdjęcie Krok ku nowym technologiom

  Krok ku nowym technologiom

 • Powiększ zdjęcie Krokiem po sieci

  Krokiem po sieci

 • Powiększ zdjęcie Krok ku europie

  Krok ku europie

 • Powiększ zdjęcie Kierunek kwalifikacje

  Kierunek kwalifikacje

 • Powiększ zdjęcie Mam talent

  Mam talent

 • Powiększ zdjęcie Nowy kierunek

  Nowy kierunek

 • Powiększ zdjęcie Mobilni mieszkańcy

  Mobilni mieszkańcy

 • Powiększ zdjęcie W poszukiwaniu sztuki

  W poszukiwaniu sztuki

 • Powiększ zdjęcie Wiedza najlepszą inwestycją

  Wiedza najlepszą inwestycją

 • Powiększ zdjęcie Plik umiejętności

  Plik umiejętności

 • Powiększ zdjęcie Sukces zawodowy Twoim celem

  Sukces zawodowy Twoim celem

 • Powiększ zdjęcie Szansa na 6

  Szansa na 6

 • Powiększ zdjęcie Szkoła równych szans

  Szkoła równych szans

 • Powiększ zdjęcie Trzymaj stery swojej kariery

  Trzymaj stery swojej kariery

 • Powiększ zdjęcie W zdrowym ciele zdrowy duch

  W zdrowym ciele zdrowy duch

 • Powiększ zdjęcie Wiedza zbuduje Twój sukces

  Wiedza zbuduje Twój sukces