Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zabrodzie

Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zabrodzie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 17.158,50 zł

15 stycznia 2016

Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zabrodzie

W listopadzie 2015 roku Gmina Zabrodzie realizowała zadanie pn. „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zabrodzie”.

Zakres robót obejmował:

  • odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości osób fizycznych,
  • przygotowanie wyrobów zawierających azbest do transportu,
  • transport odpadów azbestowych na składowisko odpadów niebezpiecznych i przekazanie do unieszkodliwienia.
21 grudnia 2015
Czytaj więcej o: Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zabrodzie