Wybory Samorządowe 2018

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego
 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Kalendarz wyborczy)
 3. Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 sierpnia 2018 r.
 4. Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz w sprawie zgłoszeń do składów terytorialnych komisji wyborczych w związku z z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic n. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
 5. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiju Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
 6. Obiweszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 24 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu w wyborach do Rady Gminy Zabrodzie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 7. Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 22 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Wyszkowie, ich numerach i granicach, licznie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wyszkowie
 8. KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE II z dnia 28 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
 9. Zarządzenie Nr 0050.47.2018 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii wyborczej
 10. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZABRODZIE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii wyborczej
 11. Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 12. Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 12 września 2018 r.w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 13. UCHWAŁA Nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu
 14. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 12 września 2018 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu, jej siedzibie i terminach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i wójta w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 15. Informacja Komisarza Wyborczego o wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w gminach liczących do 20000 mieszkańców
 16. Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 18 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 17. Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania oraz Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania
 18. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu
 19. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 19 września 2018 r. o zmienionym składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu, jej siedzibie i terminach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na wójta w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 20. Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 25 września 2018r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
 21. Komunikat Gminnej komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 28.09.2018r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 22. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na darnych w wyborach do Rady Gminy Zabrodzie zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 23. Uchwała Nr 5/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 01 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zabrodzie zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 24. Uchwała Nr 6/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 01 października 2018 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów na wójta gminy Zabrodzie w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 25. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta Gminy Zabrodzie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 26. Uchwała Nr 7/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 01 października 2018 r. w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
 27. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zabrodzie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 28. Postanowienie nr 46/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zabrodzie

Artykuły

Wyniki głosowania w wyborach Wójta Gminy Zabrodzie oraz Rady Gminy Zabrodzie

Wymaganą liczbę głosów uzyskał i na wójta został wybrany: JEZIERSKI Krzysztof zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA ZABRODZIA

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i radnymi zostali wybrani:

 1. Okręg wyborczy nr 1 KAMIŃSKI Paweł Jan zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 2. Okręg wyborczy nr 2 PODOLAK Maria Iwona zgłoszona przez KWW WYBIERZMY PRZYSZŁOŚĆ DLA ZABRODZIA
 3. Okręg wyborczy nr 3 MARCISZEWSKA Sylwia Maria zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA ZABRODZIA
 4. Okręg wyborczy nr 4 SUCHENEK Tadeusz zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA ZABRODZIA
 5. Okręg wyborczy nr 5 OSOWIECKI Grzegorz zgłoszony przez KWW WYBIERZMY PRZYSZŁOŚĆ DLA ZABRODZIA
 6. Okręg wyborczy nr 6 KWIATKOWSKA Agnieszka zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA ZABRODZIA
 7. Okręg wyborczy nr 7 GIZA Wiesław Kazimierz zgłoszony przez KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ ZABRODZIE
 8. Okręg wyborczy nr 8 MIĄŚKIEWICZ Arleta Dominika zgłoszona przez KWW WYBIERZMY PRZYSZŁOŚĆ DLA ZABRODZIA
 9. Okręg wyborczy nr 9 JAKUBOWSKI Wiesław zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 10. Okręg wyborczy nr 10 WIELGOLASKA Bogusława zgłoszona przez KWW WYBIERZMY PRZYSZŁOŚĆ DLA ZABRODZIA
 11. Okręg wyborczy nr 11 GARBARCZYK Andrzej zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA ZABRODZIA
 12. Okręg wyborczy nr 12 PAKUŁA Janusz Marian zgłoszony przez KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ ZABRODZIE
 13. Okręg wyborczy nr 13 STRĄGOWSKI Andrzej zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA ZABRODZIA
 14. Okręg wyborczy nr 14 WAWRYŁO Leszek zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA ZABRODZIA
 15. Okręg wyborczy nr 15 TEODORCZYK Alina Urszula zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA ZABRODZIA
22 października 2018
Czytaj więcej o: Wyniki głosowania w wyborach Wójta Gminy Zabrodzie oraz Rady Gminy Zabrodzie