Opłaty lokalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Opłaty za wodę i ścieki

Urząd Gminy w Zabrodziu informuje, ze Rada Gminy w Zabrodziu w dniu 06 czerwca 2016 r. podjęła uchwałę nr XX/111/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zabrodzie.

Ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na okres
od dnia 10.07.2016 r. do dnia 09.07.2017 r. dla wszystkich taryfowych grup odbiorców wynoszą netto:

  • cena za 1 m³ pobranej wody: 2,45 zł
  • cena za 1m³ odprowadzonych ścieków: 3,85 zł
  • miesięczna stawka abonamentowa od odbiorcy wody: 2,45 zł

Do wyżej wymienionych cen i stawek opłat dolicza się należny podatek VAT.

6 lipca 2015