Urząd Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Życzenia Wielkanocne

19 kwietnia 2019

Ogłoszenie - stypendia socjalne

Wójt Gminy informuje, że od dnia 6 maja 2019r. do 24 czerwca 2019r. będą wypłacane stypendia socjalne na wnioski złożone w miesiącu wrześniu 2018r. Osoby, które otrzymały decyzje przyznające stypendium proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51, tel.29 64 23193, 29 64 23 162, od poniedziałku do piątku  w godz. od 8:00 do 16:00.
Stypendia będą wypłacane na podstawie przedłożonych rachunków lub faktur na wskazane  konto bankowe.

Wójt Gminy
(-) Krzysztof Jezierski

18 kwietnia 2019

Wymiana pieców, kotłów i urządzeń grzewczych

Gmina Zabrodzie zamierza złożyć wniosek o dotację na wymianę pieców, kotłów i urządzeń grzewczych w domach jednorodzinnych w ramach Osi priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 - Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów - Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.

15 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Wymiana pieców, kotłów i urządzeń grzewczych
Przejdź do - Spotanie z Wicemarszałek Senatu RP w Zabrodziu

Spotanie z Wicemarszałek Senatu RP w Zabrodziu

W dniu 8 kwietnia 2019 roku Gminę Zabrodzie odwiedziła Pani Maria Koc Wicemarszałek Senatu RP. Głównym tematem spotkania, które rozpoczęło się w siedzibie Urzędu Gminy było utworzenie  muzeum Cypriana Kamila Norwida w pałacu w Dębinkach.

8 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Spotanie z Wicemarszałek Senatu RP w Zabrodziu

Stop pożarom traw

28 marca 2019

Zaproszenie na VI Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)  zwołuję VI Sesję Rady Gminy Zabrodzie, na dzień  26 marca  2019 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Zabrodziu.

19 marca 2019
Czytaj więcej o: Zaproszenie na VI Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Dzień kobiet

8 marca 2019