Urząd Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie

Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 17a pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)  oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę gminy Zabrodzie uchwały Nr VI/36/2019 z dnia 26 marca 2019 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8- obszar I, w granicach określonych w załączniku graficznym do uchwały oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powyższego dokumentu.

6 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie

Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 17a pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)  oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę gminy Zabrodzie uchwały Nr VI/37/2019 z dnia 26 marca 2019 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8- obszar II, w granicach określonych w załączniku graficznym do uchwały oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powyższego dokumentu.

6 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie

Zaproszenie na XII Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o ustawy samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XII sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 26 listopada 2019 roku o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zabrodzie.

18 listopada 2019

Stypendia socjalne

Wójt Gminy informuje, że od 12 listopada 2019r. do 20 grudnia 2019r. będą wypłacane stypendia socjalne na wnioski złożone w miesiącu wrześniu 2019r. Osoby, które otrzymały decyzje przyznające stypendium proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Zabrodziu, ul. Wł. St. Reymonta 51, tel.29 64 23193, 29 64 23 162, od poniedziałku do piątku  w godz. od 8:00 do 16:00.

Stypendia będą wypłacane na podstawie przedłożonych rachunków lub faktur na wskazane  konto bankowe.

Wójt Gminy
(-) Krzysztof Jezierski

13 listopada 2019
Przejdź do - DIAMENTOWE i ZŁOTE GODY

DIAMENTOWE i ZŁOTE GODY

Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, nadanych przez Prezydenta RP, było okazją do zaproszenia na tą szczególną uroczystość ośmiu par z terenu Gminy Zabrodzie.

6 listopada 2019
Czytaj więcej o: DIAMENTOWE i ZŁOTE GODY

Informacja

W związku z budową drogi gminnej Niegów-Wysychy odcinek budowanej drogi został wyłączony z ruchu.
Za utrodnienia przepraszamy.

5 listopada 2019
Przejdź do - Nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz środki ochrony osobistej dla OSP Słopsk

Nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz środki ochrony osobistej dla OSP Słopsk

Gmina Zabrodzie w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz środków ochrony osobistej dla członków OSP Słopsk zakupiła niżej wymieniony sprzęt:

5 listopada 2019
Czytaj więcej o: Nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz środki ochrony osobistej dla OSP Słopsk